Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dział Zapewnienia Jakości

Autor: Urszula Kulpa

 

1. Zapewnienie, by wszystkie krytyczne procesy mogące mieć wpływ na krew i jej składniki były zgodne z zasadami Dobrej Praktyki Wytwarzania (GMP) oraz wytycznymi zawartymi w Medycznych Zasadach pobierania krwi, oddzielania jej składników i wydawania.
2. Kwalifikowanie krwi i jej składników do celów klinicznych oraz zatrzymanie/wycofanie składników krwi nie nadających się do użytku.
3. Zarządzanie systemem komputerowym „ Bank Krwi”.
4. Przeprowadzanie procedury look back ( trace back ).
5.  Kontrola zmian.
6. Organizacja pracy personelu.
7. Szkolenia personelu.
8. Udział w projektowaniu pomieszczeń z uwzględnieniem ekip wyjazdowych.
9. Nadzór nad wyposażeniem w aparaturę, sprzętem jednorazowego użytku, odczynnikami.
10. Monitorowanie pobierania krwi i jej składników.
11. Monitorowanie preparatyki składników krwi.
12. Monitorowanie warunków przechowywania i wydawania krwi i jej składników.
13. Prowadzenie kontroli jakości krwi i jej składników pobieranych w RCKK oraz Terenowych Oddziałach.
14. Prowadzenie zniszczeń składników krwi.
15. Zarządzanie kontraktami.
16. Przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji i ewentualnych zwrotów krwi, ewidencjonowanie wszystkich zdarzeń mogących mieć wpływ na przetoczenia.
17. Nadzór nad wszelkimi niezgodnościami zgłoszonymi do DZJ-prowadzenie działań naprawczych i zapobiegawczych. 
18. Opracowywanie SOP i Specyfikacji oraz zarządzanie Standardowymi Procedurami Operacyjnymi i Specyfikacjami obowiązującymi w RCKK i TO.
19. Kontrola metod pracy: nadzór nad walidacją , rewalidacją technik laboratoryjnych, procesów produkcyjnych, walidacja i bieżąca kontrola warunków przechowywania oraz transportu krwi i jej składników.
20. Udział w przygotowaniu wysyłek wytworzonych składników krwi.
21. Nadzór nad wszelkimi awariami w RCKK.
22. Kwalifikowanie urządzeń do użytku.
23. Kwalifikowanie materiałów wyjściowych.
24. Przeprowadzanie kontroli wewnętrznych i zewnętrznych.
25. Nadzór nad pomieszczeniami magazynowymi, warunków przechowywania zapasów magazynowych.
 

DZJ

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze