Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Zasłużeni dla honorowego dawstwa krwi

(NIE)ZWYKŁY CICHY BOHATER...

Zbigniew Szurek

Historyk i dokumentalista ruchu czerwonokrzyskiego i honorowego krwiodawstwa na Ziemi Dębickiej, rzecznik prasowy dębickich struktur HDK. Publikator setek artykułów o PCK i HDK w lokalnej i regionalnej prasie, korespondent byłego kwartalnika „Dar krwi”.

Na przestrzeni 45 lat autor wszystkich wydawnictw poświeconych działalności Polskiego Czerwonego Krzyża w regionie dębickim. Autor trzech publikacji w wydaniu książkowym o lokalnej organizacji  czerwonokrzyskiej, czterech  biografii  o wybitnych dębickich działaczach stowarzyszenia PCK,  kilkunastu informatorów i monografii klubów HDK.

Od 30 lat scenarzysta, reżyser i prowadzący jubileuszowe spotkania PCK i HDK. Organizator 12 konkursów plastycznych i literackich „Honorowe krwiodawstwo w rysunku i wierszu”. Twórca wystaw plastycznych i wydawca     4 tomików  pokonkusowych wierszy. Prelegent i propagator ruchu honorowego krwiodawstwa w szkołach ponadgimnazjalnych. Inicjator i organizator 13 całorocznych konkursów dla młodzieży szkolnej w ofiarowaniu krwi p.t.: „Potrzebna krew - Twoja także”. Swoim działaniem doprowadził do tego, że we wszystkich szkołach ponadgimnazjalnych powiatu dębickiego są kluby honorowych krwiodawców.

Od 1983 roku działacz w  strukturze lokalnej i okręgowej PCK i HDK, tarnowskiej i podkarpackiej. Współtwórca dębickiej Rejonowej Rady HDK powstałej w 1983 roku, od 2002 roku do chwili rozwiązania w 2014 roku  jej przewodniczący. Za jego kadencji Rada, którą kierował, otrzymała dwa honorowe tytuły wraz z medalami: „Zasłużony dla Powiatu Dębickiego” oraz „Zasłużony dla Miasta Dębica”.  Z jego inicjatywy jedno z rond w mieście  otrzymało nazwę „Rondo Honorowych Dawców Krwi”.

Wyróżnienia: (wszystkie za działalność w ruchu PCK i HDK)

Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski

Członek Honorowy Polskiego Czerwonego Krzyża

Odznaka Honorowa PCK  IV, III, II  i  I  stopień

„Kryształowe Serce”

„Honorowy Dawca Krwi - Zasłużony dla Zdrowa Narodu”

„Zasłużony dla Ochrony Zdrowia”

 Zasłużony Honorowy Dawca Krwi  I stopnia

„Działacz HDK PCK - Człowiek Roku 2000”.

 Honorowa nagroda dziennikarzy dębickich „Obserwator 2000” w dziedzinie działalność społeczna.

Oprac. Zbigniew Szurek

23.09.2014 r.

Zdzisław Wójcik

Przygodę z krwiodawstwem rozpoczął
30 listopada 1979 r. w Krakowie.
Po ukończeniu Szkoły Chorążych Pożarnictwa pełnił służbę w Straży Pożarnej w Przemyślu. W 2005 r. przeszedł na zaopatrzenie emerytalne.

Od 27 lat jest prezesem klubu Honorowych Dawców Krwi PCK „Płomyk” działającego przy przemyskiej Straży Pożarnej od 1987 r. Jest inicjatorem i uczestnikiem akcji „Krew-Czekolada”, prowadzonej przez przemyskich strażaków-krwiodawców od 2001 r. W tym okresie odwiedził wraz z kolegami kilkadziesiąt placówek szkolno-wychowawczych wygłaszając pogadanki na temat bezpieczeństwa pożarowego, dawstwa krwi, organów i szpiku oraz przekazując podopiecznym 2690 czekolad, otrzymanych po oddaniu krwi przez „Płomykowców”.

Nosi przy sobie „Oświadczenie woli”. W ostatnich 10 latach rozdał zainteresowanym trzy tysiące takich oświadczeń. W 2011 r. z własnej inicjatywy przeprowadził  akcję informacyjną na temat transplantologii w KM PSP w Przemyślu. Dzisiaj co trzeci strażak nosi takie oświadczenie przy sobie. Był lokalnym organizatorem akcji rejestracji potencjalnych dawców szpiku kostnego przeprowadzonych w Przemyślu w latach 2010-2011. Teraz co piąty strażak jest zarejestrowany jako dawca. Około 90% strażaków należy do „Płomyka” i oddaje honorowo krew. Łącznie „Płomykowcy” oddali prawie 800 litrów krwi.

W 2007 r. uczestnicząc w ogólnopolskiej strażackiej akcji „Ognisty Ratownik – Gorąca Krew” zdobył tytuł wicemistrza Polski w promocji honorowego krwiodawstwa. Zdobył także m.in. I miejsce w II Edycji Konkursu jw. woj. podkarpackiego w kategorii „Ognisty ratownik – Najaktywniejszy Strażak indywidualny”. Jest czynnym krwiodawcą. Oddał dotychczas 22 litry krwi.

Od 2002 r. do 2014 r. z pomocą Bożą i dobrych ludzi, wśród których były m.in. panie Krystyna Lachowicz i Ewa Załęska, założył na terenie 10 powiatów województwa podkarpackiego 100 klubów HDK PCK. 85 klubów powstało dla uczczenia pięknego życia Jana Pawła II, dziś świętego. Ten żywy pomnik ratuje życie i pomaga chorym ludziom w powrocie do zdrowia.

Otrzymał m.in. odznakę przyznaną przez ministra zdrowia – „Honorowy Dawca krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”.

Od kilkudziesięciu lat współpracuje z w lokalnymi redakcjami prasowymi, radiowymi, telewizyjnymi,    z regionalnymi serwisami informacyjnymi, z redakcjami ogólnopolskiej prasy pożarniczej. Za pośrednictwem tych mediów promuje działalność związaną z honorowym krwiodawstwem, ideą dawstwa organów i szpiku. Obsłużył, wykonując fotografie i pisząc artykuły, kilkadziesiąt akcji krwiodawstwa, przeprowadzonych na terenie 5 powiatów. Od kilku lat ma znaczący udział w redagowaniu strony Internetowej KM PSP w Przemyślu, w szczególności działu – HDK PCK, a także strony PCK w Jarosławiu.

„Tylko miłość jest siłą twórcza, a miłość polega na darze z siebie” – św. MM Kolbe

Oprac.  Zdzisław Wójcik

Przemyśl, 01.10.2014 r.

Janusz Dowhan

Krew oddaję systematycznie z drobnymi przerwami już 34 lata. To już ponad 100 litrów krwi i innych składników co w przeliczeniu na krew pełną dało ponad 95 000 ml.

Moja przygoda z honorowym dawstwem krwi zaczęła się całkiem przypadkiem, kiedy skończyłem osiemnaście lat tj. w lutym 1990 roku. Wtedy to poszedłem pierwszy raz oddać krew do stacji krwiodawstwa. Po zrobieniu badań okazało się, że mogę zostać honorowym dawcą krwi. Na początku miałem pewne obawy dotyczące tego, czy po pobraniu będę się dobrze czuł, lecz szybko się rozwiały, gdyż organizm szybko regenerował braki. Poczułem głęboką satysfakcję z tego, że moja krew może pomóc potrzebującym innym ludziom.

Pierwszym moim klubem, którego byłem członkiem był Rejonowy Klub HDK w Rzeszowie, lecz z powodu tego, iż jestem pracownikiem firmy Zelmer po pewnym czasie przeszedłem do zakładowego klubu HDK, do którego należę po dziś dzień.

Otrzymałem odznaczenia I, II, III stopnia HDK, IV stopnia PCK, srebrny krzyż zasługi, odznaczenie wojewódzkie (okręg podkarpacki) za oddanie 25 i 50 litrów czystej krwi. Dla mnie jednak największym odznaczeniem jakim mogę się pochwalić są ludzie, a przede wszystkim dzieci, którym moja krew pomogła powrócić do zdrowia.

W dalszym ciągu zamierzam oddawać krew- jeśli tylko pozwoli na to mój stan fizyczny. Uważam,        że każdy człowiek którego, stan zdrowia pozwala na oddawanie krwi lub inną pomoc potrzebującym powinien to czynić, ponieważ pomoc innym daje naprawdę wielką satysfakcję i dumę.

Zachęcam wszystkich młodych i zdrowych ludzi do tego aby w możliwy dla siebie sposób nie patrzyli tylko egoistycznie na siebie, ale także pomagali czy to bliskim, czy to obcym sobie ludziom, gdyż dane dobro na pewno kiedyś powróci!

Oprac. Janusz Dowhan

04.10.2014 r.


 Zbigniew Buczek

1. W jakich okolicznościach rozpoczęła się ,,przygoda’’ z Honorowym Krwiodawstwem?

Przygoda z oddawaniem krwi zaczęła się w roku 1985, jako młody chłopak po ukończeniu pełnoletności poszedłem   ze zwykłej ludzkiej ciekawości na pewno nie myślałem, że będzie to trwało aż do dziś.

2. Jak długo oddaje Pan krew i ile się tego uzbierało?

Zacząłem oddawać krew w roku 1985, a więc jest to już przeszło 29 lat,  uzbierało się 147 litrów krwi i jej składników (według legitymacji krwiodawcy), a po przeliczeniu na krew pełną prawie 120 000 ml

3. Jest takie przeświadczenie ,że po oddawaniu krwi występują skutki uboczne czy się Pan z tym zgadza?

Moim zdaniem jest to nieprawdziwy stereotyp, który niestety odstrasza innych od krwiodawstwa, po tylu latach oddawania krwi nie zauważyłem jakichkolwiek negatywnych skutków.

4. Otrzymane odznaczenia?

Z racji długiego stażu oddawania krwi trochę się tego nazbierało, najważniejsze odznaczenia przyznane mi to bez wątpienia: Złoty Krzyż Zasługi nadany mi przez Prezydenta RP. Honorowe Odznaczenia PCK III i II stopnia, Kryształowe Serce i niedawno otrzymane odznaczenie Zasłużony dla Zdrowia Narodu przyznane mi przez Ministra Zdrowia. Chociaż muszę przyznać, że taką perłą w koronie jest dla mnie kartoteka krwiodawcy założona w Centro Transfusionale Policlinico Gemelli w klinice papieskiej w Rzymie.

5 Przynależność do klubu HDK?

Międzyzakładowy Klub HDK Zelmer.

6. Działalność społeczna

Oczywiście miałem tą przyjemność  uczestniczyć w akcjach charytatywnych, jak również akcjach promujących krwiodawstwo.

7. Zainteresowania i plany na przyszłość?

Grzyby, ryby, majsterkowanie, krzyżówki i dobra książka, a jeśli chodzi o plany na przyszłość nie zastanawiam się nad tym,  żyję dniem dzisiejszym.

8. Słowo zachęty dla innych?

Każdy myślący człowiek wie, że krew jest substancją, której nie da się kupić w supermarkecie, ani nigdzie indziej, to że ratuje życie wiadomo nie od dziś. Wystarczającą zachętą jest fakt, że dzisiaj ktoś potrzebuje krwi, ale jutro mogę być to ja. To że dzisiaj jesteśmy zdrowi nie oznacza, że jutro też tak będzie, choć zapewne się o tym nie myśli, a szkoda. Ne da się nikogo zmusić, to musi być indywidualna i przemyślana decyzja, ale jeśli ukończyłeś/-łaś 18 lat i czujesz się na siłach, to polecam chociaż ten jeden raz. A nuż będzie tak jak ze mną, też poszedłem z ciekawości, a oddaję krew już 29 lat.

09.12.2014 r.

 

 

 

                                                 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze