Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dyskwalifikacja stała

Na stałe dyskwalifikują:

1. Choroby zakaźne:

żółtaczka zakaźna (WZW B, WZWC ), a także przebycie w przeszłości żółtaczki o niejasnej przyczynie,
HTLV, malaria, babeszjoza, leiszmanioza, gorączka Chagasa (Trypanosoma cruzi), ozena, promienica, tularemia, Kala Azar (leiszmanioza trzewna), przewlekła postać gorączki Q,
kiła,
2. Nosicielstwo wirusa HIV oraz choroba AIDS,

3. Doraźne choroby:

 • układu krążenia, np.: wady serca, niewydolność krążenia, choroba wieńcowa, znacznego stopnia miażdżyca, stan po zawale mięśnia sercowego, zaburzenia rytmu serca)
 • układu nerwowego np. padaczka, choroby psychiczne
 • układu pokarmowego
 • układu oddechowego, np. astma
 • układu moczowo-płciowego i nerek
 • układu immunologicznego
 • układu endokrynnego, Np.: cukrzyca, choroby tarczycy choroby metaboliczne
 • choroby krwi i układu krwiotwórczego
 • choroby skóry np. łuszczyca, sclerodermia
 • choroby układowe np. kolagenozy
 • nowotwory złośliwe,

4. Alkoholizm i lekomania

5. Choroba Creutzfelda - Jakoba

6. Przebycie przeszczepu rogówki, opony twardej, leczenie preparatami uzyskanymi z ludzkich przysadek (hormonem wzrostu), leczenie bezpłodności w latach 1965-1985 zastrzykami hormonów,

7. Przebywanie o okresie od 01.01.1980 r. do 31.12.1996 r. łącznie przez 6 m-cy lub dłużej w Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii, transfuzje krwi lub jej składników wykonane na terenie Wielkiej Brytanii, Francji, Irlandii po 01.01.1980 r.,

8. Zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania spowodowane używaniem substancji psychotropowych,

9. Każdy przypadek stosowania domięśniowo lub dożylnie leków, które nie zostały przepisane przez lekarza.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze