Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Wnioski dla hdk, legitymacje i odznaczenia

Legitymacje i odznaki Zasłużony Honorowy Dawca Krwi wydaje Polski Czerwony Krzyż.

Mężczyźni wnioskują po oddaniu 6 l/12 l/18 l 

kobiety po oddaniu 5 l/10 l/15 l

PCK wymaga w tym celu zaświadczenie o ilości oddanej krwi uzyskane z RCKiK na wniosek (do pobrania poniżej).

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie legitymacji i odznaki „Honorowy Dawca Krwi – Zasłużony dla Zdrowia Narodu”, każdy Dawca, który honorowo oddał minimum 20 litrów krwi może ubiegać się o nadanie wyżej wymienionej odznaki.

W tym celu należy czytelnie wypełnić (najlepiej komputerowo lub PISMEM DRUKOWANYM) wniosek (do pobrania poniżej), podpisać własnoręcznie  i złożyć w Rejestracji Głównej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowego Oddziału.  Po potwierdzeniu objętości oddanej krwi przez osoby uprawnione Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wystąpi do Narodowego Centrum Krwi o przyznanie odznaczenia.

Uwaga: wniosek musi być wypełnione czytelnie i podpisany czytelnie w polu nr 7.

O terminie wręczenia odznaczenia HDK-ZdZN poinformujemy Państwa listownie. 

Pliki do pobrania

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze