Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Informacje dla Krwiodawców

          Informacje bieżące

 

                                                                       

          Informacje ogólne

  1. Prosimy sprawdzić przed realizacją decyzji o oddaniu krwi w wybranym dniu  raz jeszcze na stronie internetowej ( zakładka Ekipy wyjazdowe) czy nie nastąpiła zmiana w Planie ekipowego poboru krwi.  
  2. Ekipy wyjazdowe mają na celu dotarcie do miejsc odległych od jednostki macierzystej i Terenowych Oddziałów.
  3. Podczas akcji Krwiodawstwa organizowanych w szkołach Krwiodawcy wielokrotni powinni zgłosić swoją obecność w rejestracji.
  4. Pamiętajmy - oddajesz krew, którą Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie przebada i podda procesowi preparatyki, tj. rozdziałowi krwi pełnej konserwowanej na poszczególne składniki (koncentrat krwinek czerwonych, koncentrat płytek krwi i osocze).
  5. Organizowaniem akcji ekipowego poboru krwi zajmuje się Sekcja Marketingu i Promocji, tel. 17 867 20 30 wew.63, sekretariat@rckk.rzeszow.pl

        

 

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze