Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Zamówienia publiczne

Dostawa sprzętu, oprogramowania oraz realizacja niezbędnych prac instalacyjnych i konfiguracyjnych środowiska eksploatacyjnego aplikacji Bank Krwi

21-06-2022
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576
Czytaj całość >

Remont i modernizacja pomieszczeń magazyn., łazienek, korytarzy oraz schodów wewn.wraz z wykonaniem wentylacji w RCKiK w Rzeszowie

02-05-2022
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa budynku TO Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Sanoku przy ul. Konarskiego 24

22-03-2022
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Dostawa mikrokuwet, krwi kontrolnej i mat.zużywalnych do oznaczania hemoglobiny (HGB) i glukozy wraz z usługą serwisową urządzeń

11-03-2022
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa mroźni automat. osocza oraz remont i przebudowa pochylni z wykonaniem platformy tran.”.

04-03-2022
„Rozbudowa, nadbudowa, przebudowa w pełni zautomatyzowanej mroźni automatycznej/magazyny osocza w budynku głównym RCKiK w Rzeszowie przy ul. Wierzbowej 14 oraz remont i przebudowa pochylni wraz z wykonaniem i montażem platformy transportowej”.
Czytaj całość >

Zakup zestawów do wykonywania tromboaferezy i plazmaferezy wraz z dzierżawą separatorów komórkowych Część 1-2

08-02-2022
Zakup zestawów do wykonywania tromboaferezy i plazmaferezy wraz z dzierżawą separatorów komórkowych Część 1-2
Czytaj całość >

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usł.dystrybucji energii elektr. dla potrzeb RCKiK w Rzeszowie

31-01-2022
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Zakup odczynników, materiałów zużyw. i eksploatacyjnych do wykon. badań immunohematologicznych

26-01-2022
Zakup odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów Części 1-4
Czytaj całość >

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

19-01-2022
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach (medycznych – kod odpadu : 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09 innych – kod odpadu 16 02 14, 16 06 02)
Czytaj całość >

Plan zamówień publicznych na 2022

19-01-2022
Plan zamówień publicznych na 2022
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze