Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Czy mogę oddać krew?

Dawcą krwi może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 - 65 lat.

Każda osoba zgłaszająca się do oddawania krwi lub jej składników musi legitymować się dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tozsamość i numerem PESEL, może to byc dowód osobisty lub paszport.

Powinna być:

 • wypoczęta,
 • przed oddaniem spożyć lekkostrawny i niskotłuszczowy posiłek,
 • wypić 1,5 do 2 litrów płynów w dniu poprzedzającym oddanie,
 • nie spożywać alkoholu w dniu poprzedzającym oddanie,
 • ograniczyć palenie papierosów,
 • ważyć co najmniej 50kg,(dysproporcja pomiędzy wagą a wzrostem może być przyczyną dyskwalifikacji)
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie w stopniu, który umożliwi samodzielne zrozumienie treści kwestionariusza i wypełnienie go

Zabieg pobrania krwi lub jej składników musi być całkowicie bezpieczny dla dawcy a przetoczenie uzyskanej krwi lub jej składników bezpieczne dla biorcy.

O czym musisz wiedzieć przed oddawaniem krwi

Twoja krew zostanie zbadana, aby stwierdzić, czy nie jesteś zakażony/a kiłą, AIDS (HIV), żółtaczką zakażną B lub C. Jeśli test wypadnie dodatnio krew nie zostranie przetoczona. Jednak przy każdej infekcji pomiędzy momrntem zakażenia i chwilą gdy staje się możliwe wykrycie go drogą badań laboratoryjnych, upływa pewien czas. W tym okresie w żadnym przypadku nie wolno oddawać krwi, ponieważ może być źródłem zakażenia, chociaż testy laboratoryjne są jeszcze ujemne. Nie oddawaj więc krwi jeśli przez ryzykowne kontakty lub zachowania naraziłeś/aś się na niebezpieczeństwo.

Ryzyko stwarzają:

 1. Wcześniej lub aktualnie stosowane narkotyki w postaci zastrzyków.
 2. Kontakty seksualne z osobami stosującymi narkotyki w postaci zastrzyków.
 3. Kontakty seksualne z wieloma partnerami/partnerkami.
 4. Kontakty seksualne z partnerem/partnerką, których znasz od niedawna.
 5. Kontakty seksualne w celu zarobkowym.
 6. Kontakty seksualne z osobami, u których testy w kierunku AIDS, kiły lub żółtaczki zakaźnej B lub C wypadły dodatnio.

Zdajemy sobie sprawę, że zadając te pytania wkraczamy w Twoją sferę prywatną. Jednak niewielkie ryzyko przenienienia zakażenia drogą krwi można dalej zmniejszyć jedynie wtedy, gdy będąc dawcą dokłanie przemyślisz opisane tu sytuacje i skrupulatnie odpowiesz na postawione pytania. Twoje dane będą traktowane poufnie. Przy pozytywnych wynikach badań (wskazujących na infekcję) zostaniesz o tym poinformowany/a przez lekarza.

Jeżeli podczas kwalifikacji lekarskiej do oddania krwi pojawią się przyczyny, które spowodują, że nie będziesz mógł oddać krwi zostaniesz o tym poinformowany przez lekarza.

Przeciwwskazania do oddania krwi mogą byź czasowe lub stałe

Kwalifikacji zawsze dokonuje lekarz.

Pamiętaj decyzja lekarza jest wiążąca.

Przedstawione przeciwwskazania nie są listą zamkniętą, pamiętaj ostatecznej kwalifikacji dokonuje lekarz.

Pamiętaj!

Nie oddawaj krwi, jeżeli przez ryzykowne kontakty lub zachowania, naraziłeś swoje zdrowie na niebezpieczeństwo!!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze