Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Honorowi dawcy krwi / przywileje

 

Naszymi bezpośrednimi, gorąco oczekiwanymi współpracownikami, którzy bezinteresownie przyczyniają się do zaopatrzenia ludzi chorych w krew są

 

 

Dzięki postępom wiedzy medycznej, powstają coraz większe możliwości ratowania życia ludzkiego przy pomocy przetaczania krwi i wytworzonych z niej składników. Dlatego potrzeba wielu ludzi dobrej woli,

 

dzięki, którym mogą być pokrywane stale wzrastające potrzeby szpitali na krew lub poszczególne składniki.

 

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 – 65 lat

 

Wystarczy zgłosić się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub jego Oddziału Terenowego z dowodem osobistym lub innym dokumentem stwierdzającym tożsamość.

Tam z pobranej próbki krwi, wykonuje się wstępne badania na podstawie których, łącznie z badaniem lekarskim ustala się czy kandydat na dawcę jest zdrowy, a tym samym czy może bez szkody dla siebie oddawać krew. Jednorazowo pobiera się 450 ml krwi. Oddanie takiej ilości krwi nie jest szkodliwe dla zdrowia. Krwiodawca powinien jednak wiedzieć, że przerwa między kolejnymi pobraniami krwi nie może być krótsza niż 8 tygodni. Do oddania krwi nie należy zgłaszać się na czczo, wskazany jest lekki, możliwie beztłuszczowy posiłek. Tuż przed oddaniem dawca lub kandydat na dawcę może otrzymać kawę lub herbatę; a po oddaniu krwi, ekwiwalent o wartości 4500 kcal.

Sam zabieg pobrania krwi, który wykonuje fachowy pracownik służby krwi trwa kilka minut i jest niemal bezbolesny.

 

  

Dawca do oddania krwi jest kwalifikowany na podstawie :

1. Wyników badań laboratoryjnych
pobiera się próbkę krwi w celu oznaczenia poziomu hemoglobiny

2.Badania lekarskiego
po uzyskaniu wyniku badania i wypełnieniu kwestionariusza dawca jest badany przez lekarza. Lekarz w trakcie badania zwraca szczególną uwagę na:

 

    • budowę i ciężar ciała
    • stan skóry i węzłów chłonnych
    • temperaturę ciała, tętno i ciśnienie tętnicze krwi.

Ponadto w gabinecie lekarskim następuje sprawdzenie wypełnionego kwestionariusza oraz wyników wstępnych badań laboratoryjnych. Lekarz informuje o rodzaju zabiegu sposobie i metodzie jego przeprowadzenia oraz ewentualnych następstwach dla stanu zdrowia, Ponadto przekazywane są informacje o rodzaju badań i testach laboratoryjnych wykonywanych z pobranej krwi. Na podstawie badania lekarskiego, wyników badań i wywiadu medycznego kandydat na dawcę jest kwalifikowany do zabiegu pobrania krwi lub jej składników. W przypadku stwierdzenia przeciwwskazania do oddawania krwi lekarz podejmuje decyzję o dyskwalifikacji czasowej lub stałej.

Zaświadczenia do Urzędu Skarbowego dawca może otrzymać w rejestracji Terenowego Oddziału lub RCKK w Rzeszowie bez wypełniania wniosku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze