Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Jak zostać dawcą szpiku


BARDZO WAŻNE!!!

Decyzja o przystąpieniu do rejestru musi być w pełni świadoma i przemyślana, podjęta na wiele lat. Wycofanie się z chęci oddania szpiku dla potrzebującego "bliźniaka genetycznego" może zadecydować o jego dalszym życiu.

Dawstwo szpiku jest anonimowe, dobrowolne i bezpłatne.

Potencjalny dawca szpiku może zgłosić się tylko do jednego rejestru!

Przed decyzją o zostaniu potencjalnym dawcą szpiku należy zapoznać się z broszurą informacyjną dostępną w zakładce "ABC przeszczepiania szpiku".

Rekrutacja nowych potencjalnych dawców szpiku w RCKiK Rzeszów przebiega w następujący sposób:

  • Kandydat na dawcę szpiku:

1. W rejestracji należy zgłosić osobie rejestrującej chęć zostania dawcą szpiku.

2. Wypełnić Kartę Ewidencyjną Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

3. Wypełnić Kartę Zgłoszenia Honorowego Dawcy Szpiku.

4. Oddać z żyły łokciowej około 8 ml krwi na badania antygenów HLA.

Z pobranej próbki w Pracowni HLA RCKiK w Kielcach oznacza się antygeny zgodności tkankowej klasy I i II metodą genetyczną.

5. Poddać się kwalifikacyjnemu badaniu lekarskiemu.

  • Krwiodawca i kandydat na dawcę szpiku:

1. Zgłosić chęć przystąpienia do programu osobie rejestrującej.

2. Wypełnić Kartę Ewidencyjną Centralnego Rejestru Niespokrewnionych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej.

3. Wypełnić Kartę Zgłoszenia Honorowego Dawcy Szpiku.

4. Oddać z żyły łokciowej dodatkowo około 8 ml krwi na badania antygenów HLA.

Co dalej?

Wynik badania HLA klasy I i II wraz z danymi osobowymi zostają umieszczone w bazie kandydatów na dawcę szpiku w Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku "Poltransplant" .O umieszczeniu potencjalnego dawcy szpiku w Centralnym Rejestrze Dawców Szpiku zawiadamia Poltransplant.

Kandydat na dawcą szpiku nie ponosi żadnych kosztów wykonywanych badań, kosztów umieszczenia go w rejestrze ani kosztów związanych z pobraniem szpiku.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze