Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi B RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Jak zostać dawcą

Dawcą może zostać każdy zdrowy człowiek w wieku od 18 – 65 lat

Jezeli jesteś zdrowy i chcesz pomóc innym wystarczy, że  zgłosisz się do Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie lub Terenowego Oddziału z dokumentem ze zdjęciem potwierdzającym tożsamość (dowód osobisty, paszport), zawierającym numer PESEL.

Droga dawcy

1. Szatnia - tutaj należy pozostawić okrycie wierzchnie i torby.

2. Rejestracja - dawca bądź kandydat na dawcę krwi jest rejestrowany na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem zawierajacy numer PESEL, otrzymuje do wypełnienia kwestionariusz dla dawcy, może pobrać druk zwrotu kosztów podróży.

3. Pracownia analiz lekarskich - U każdego dawcy badany jest poziom hemoglobiny (odczyt w przeciągu kilku minut), u dawców pierwszorazowych dodatkowo pobierana jest próbka na oznaczanie grupy krwi.

4. Gabinet lekarski

 • ocena i weryfikacja informacji zawartych w kwestionariuszu dla dawców krwi;
 • wywiad lekarski;
 • badanie przedmiotowe (np. RR, masa ciała, temperatura), uwzględnienie badań diagnostycznych (poziom hemoglobiny);
 • skrócone badanie podmiotowe;
 • kwalifikacja do zabiegu pobrania krwi, osocza lub koncentratu krwinek płytkowych;

Podane kryteria mają charakter informacyjny, ostateczną decyzję o zakwalifikowaniu do oddania podejmuje lekarz badający.

5. Strefa odpoczynku dla dawcy - po zakwalifikowaniu do oddania krwi lub jej składników dawca może wypić kawę lub herbatę. Zobowiązany jest także do umycia zgięć łokciowych w specjalnie do tego przeznaczonej umywalni;

6. Blok pobrań - miejsce gdzie dawca oddaje krew. Po oddaniu krótką chwilę odpoczywa na miejscu. Tutaj otrzymasz zwolnienie z pracy, szkoły.

7. Po oddaniu krwi dawca otrzymuje ekwiwalent energetyczny w postaci 9 czekolad i pozostaje jeszcze przez kilka minut. Kieruje się do strefy odpoczynku gdzie:

 • uciskaj miejsce wkłucia ok. 10 minut jałowym opatrunkiem aby uniknąć krwiaka bądź zasinienia,
 • w przypadku zabrudzenia opatrunku poproś o nowy,
 • nie dotykaj rany palcami, nie pocieraj,
 • po oddaniu krwi należy odpocząć 15 minut, a dla własnego bezpieczeństwa pozostań na terenie RCKiK / Terenowego Oddziału lub na ekipie do 30 minut,
 • w razie złego poczucia zawiadom personel medyczny,
 • do końca dnia unikaj obciążania ręki, z której pobierano krew i ogólnego wysiłku organizmu, sauny,
 • w dniu oddania krwi uzupełnij płyny i nadal nie spożywaj napojów alkoholowych,
 • w przypadku wystąpienia w ciągu 48 godzin od pobrania krwi jakichkolwiek objawów chorobowych zawiadom osobiście, telefonicznie lub e-mailem RCKiK lub Terenowy Oddział.

8. Na życzenie dawcy wystawiane jest:

 • zaświadczenie usprawiedliwiajace nieobecność w pracy, uczelni, szkole;
 • wypłacany jest zwrot kosztów poniesionych na przejazd do RCKiK lub do najbliższego Oddziału terenowego;
 • kopia wyników badań.

9. Dalszy kontakt z RCKiK w Rzeszowie możliwy jest przez platformę e-usług medycznych.


Rejestracja na portalu 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze