Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Komu potrzebny jest szpik

Aktualnie Centralny Rejestr Niespokrewnionych Potencjalnych Dawców Szpiku i Krwi Pępowinowej działający w Centrum Organizacyjno-Koordynacyjnym ds. Transplantacji POLTRANSPLANT  zawiera 1 002 122 zarejestrowanych osób , co daje Polsce szóste miejsce w świecie , a trzecie w Europie ( po rejestrze niemieckim i brytyjskim). Dzięki temu w 2015 roku 60% pacjentów, u których wykonano w Polsce przeszczepienia komórek krwiotwórczych otrzymało komórki macierzyste od dawcy polskiego. W tym samym roku aż 842 razy komórki krwiotwórcze od polskich dawców ratowały życie pacjentom w innych krajach świata.

Światowa społeczność dawców szpiku obejmuje dawców z 52 krajów i liczy już ponad 27 mil osób, z czego polscy dawcy stanowią ok 4% ( co 27 potencjalny dawca szpiku jest Polakiem).

Rzeczywiste prawdopodobieństwo oddania szpiku jest niewielkie ok. 1/1000 zrekrutowanych dawców (może się zdarzyć, zę dawca w przeciągu swojego życia nie zostanie o to poproszony, ale może być również wezwany w niedługim czasie od zamieszczenia w rejestrze).

Transplantacja komórek krwiotwórczych szpiku jest uznaną terapią wielu groźnych chorób krwi i układu odpornościowego.

Statystycznie w Polsce ok. 12 tysięcy ludzi co roku zapada na białaczki i inne nowotworowe i nienowotworowe choroby układu krwiotwórczego. Dla wielu z nich jedyną szansą wyleczenia jest allogeniczny przeszczep szpiku od zdrowego dawcy.

I Ty możesz zostać Honorowym Dawcą Szpiku i uratować czyjeś życie!

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze