Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Wykaz HDK

SPIS KLUBÓW HDK PCK ZGŁOSZONYCH W RCKK RZESZOWIE

SPIS KLUBÓW HDK PCK ZGŁOSZONYCH W RCKK W RZESZOWIE

 

1

PCK Rzeszów

2

WSK Rzeszów

3

Podkarp. Zakł. Przew. Region. Rz-w ul. Pl. Dworcowy 1

4

Zelmer Rzeszów

5

Zespół Szkół Technicznych Rzeszów

6

HDK-PCK przy MSP Rzeszów w Warzywna 1

7

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

8

KW Str. Pożarnej Rzeszów

9

Zakład Karny Rzeszów - Załęże

10

OSP Niechobrz

11

SHDK RP Nadzieja przy OSP Harta

12

PCK Ropczyce

13

Zakłady Magnezytowe Ropczyce

14

Fabryki Mebli Sędziszów

15

Cukrownia Ropczyce

16

PKS Sędziszów

17

Wytwórnia Filtrów Sędziszów

18

Straż Pożarna Sędziszów

19

Kłos-Kawęczyn

20

JW 3489 Rzeszów

21

Wydział Żandarmerii Rzeszów

22

JW 3841 Rzeszów -Podhalańczyk

23

Komenda Rejonowej Policji Rzeszów-Jagiellońska  13

24

Woj. Ośrodek Szkolenia Policji - Zaczernie

25

Komenda Rejonowej Policji Ropczyce

26

PCK-Z.Sz.Ekon.Jarosław Mickiewicza

27

PCK Strumień Życia Z.Sz.Ogrod. i Licea-Pawłosiów

28

PCK Cegiełka Z.Sz.Bud.i.Ogól. Jarosław Poniatowski.

29

Wysoka Głogowska JW 3533

30

Rzeszów JW 3369  /21 Batalion   Dowodzenia/

31

HDK przy OWENS ILLINOIS Polska -Jarosław

32

Fabryka maszyn- Strzyżów

33

Zespół Szkół Spożywczych Rzeszów

34

Zakłady Metalowe Nowa Dęba "Dezamet"

35

WSK Mielec

36

Śrubex Łańcut

37

ZG PCK Żołynia

38

PCK Serducho - Z.Sz.Tech.i Og. Jarosław Św.Ducha

39

PCK Kolbuszowa

40

PCK Łańcut

41

PCK Leżajsk

42

PCK Mielec

43

PCK Strzyżów

44

PCK LO -Jarosław-3-go Maja

45

PCK Jasło

46

PCK Przemyśl

47

PCK Przeworsk

48

PCK Krosno

49

PCK Lesko

50

Moto-Serce

51

PCK Jarosław

52

Huta Stalowa Wola

53

HDK przy Firmie oponiarskiej Dębica S.A.

54

PCK Zesp.Szk.Spoż. i Ogól Jarosław Kraszewskiego

55

HDK im. J. Korczaka PKP "Cargo" S.A. w Dębicy

56

PCK Tarnobrzeg

57

Zakład Przewozu Towarowego Przemyśl-Plac Legionów1

58

PCK-Pań.Wyż.Sz.Zaw. Jarosław Czarnieckiego

59

HDK koło PCK przy Ośrodku Zdrowia w Narolu

60

JW 3224 Rzeszów ul. Hoffmanowej

61

PPKS Łańcut

62

PCK Lubaczów

63

PCK przy parafii św. Krzysztofa w Godowej

64

PCK Sanok

65

PCK Stalowa Wola

66

PCK Brzozów

67

Wydział Żandarmerii Przemyśl

68

Zespół Szkół Nienadowa 555- 37-750 Dubiecko

69

HDK im. Z. Krasnoida w Zakład. Mięsnych w Dębicy

70

"Autosan" - Sanok

71

PCK Ustrzyki Dolne

72

PCK przy gminie Czarna

73

Zespół Szkół Mechanicznych Rz-w Hetmańska 45a

74

PCK przy Bursie Mię. Jarosław Reymonta 1

75

HDK przy ZOSP Pruchnik

76

HDK przy KP Policji w Mielcu

77

PCK im. Ks. H. Jabłonowskiej przy LERG w Pustkowie

78

Zespół Szkół Zarzecze

79

Rafineria Nafty-Jedlicze

80

HDK przy Parafii św. Wawrzyńca Opoka Radymno

81

Huta Szkła Jarosław

82

Jarlan Jarosław

83

Zespół Szkół Elektronicznych ul. Hetmańska 120

84

"Trombocyt" Sz. Kl. HDK II LO Przemyśl-Glazera 44

85

Klub HDK przy Wyż. Seminarium Duchownym - Przemyśl

86

Zes.Sz.Elektr. i Ogóln. Przemyśl Kilińskiego 10

87

PCK Z.Sz.Drog.-Geodez. i Licea. Jarosław Św .Ducha

88

Kom. Pow. Policji Jarosław

89

Zespół Szkół Technicznych Przemyśl

90

Zes.Sz.Ek. i Agrobiznesu Przemyśl/Kl. Źródło Życia

91

Szk.Kl.HDK przy Z.Sz.Tech.i Agrob.Radymno-Zł.Gór13

92

Zes.Sz.Ogóln. i Zaw.Radymno- Mickiewicza 4

93

HDK-PCK Zesp.Szk.Tech.- Wetery. Trzciana

94

Zes.Szk.Samoch.Rz-w

95

Zes.Szk.Energetycznych - Rz-w ul. B. Chłopskich 7

96

Wyż.Szk.Adm. i Zarz. ul. Cegialniana    - Rz-w

97

Klub HDK "Wzmacniacz"    przy Z.Sz.Zaw.Nr1-Prz-śl-Dwors

98

HDK przy Zarz.Rej. PCK w Dębicy

99

Zes.Szk.Ponadgimnazjalnych Nr 4 Krosno ul. B. West.

100

HDK_PCK Hufiec ZHP Rz-w

101

Zesp.Szk.Ekonomicznych Przem. Dworskiego 25

102

Zesp.Szk.Odzież.iOgólnoksz. Przem. Tarnawskiego 15

103

Kolegium Nauczycielskie Przemyśl Łukasińskiego 12

104

Kolegium Języków Obcych Przemyśl Kościuszki 2

105

Państ. Wyższa Szkoła Zawod. Przem. I Armii WP 1

106

Centrum Kształ.Ustawicz. Przemyśl 3Maja 11

107

Wyższa Szkoła Admin. I Zarząd. Przem. J. Pawła II 2

108

Kom. Miej. Straż. Pożarnej Rzeszów Mochnackiego 4

109

HDK-im. J. Aleksandrowicza -Mielec

110

Pow. Straż. Pożarna NADZIEJA -Przeworsk

111

HDK przy Kirchhoff POLSKA w Mielcu

112

HDK-PCK Zesp.Szk. Nr 3 Rz-w Dąbrowskiego 66a

113

Zespół Szkół Nr.1 Towarnickiego -Rzeszów

114

Młodzieżowy Klub HDK PCK Łańcut (wszystkie Szkoły)

115

HDK OSP-Gać

116

HDK OSP Łazy

117

HDK Stokrotka OSP Sośnica

118

HDK Zorza OSP Zarzecze

119

HDK Promyk KP PSP Jarosław

120

HDK OSP Ostrów

121

HDK OSP Korczowa

122

Internetowy klub HDK ARQuest.biz

123

HDK "Bartosz" przy Zarz. Rej. PCK w Tarnobrzegu

124

HDK "Barbórka" przy kopalni siarki w Machowie

125

HDK przy parafii w Tarnobrzegu

126

HDK "Strażak" przy OSP w Skopaniu

127

HDK "Semen" w Nowej Dębie

128

HDK "Kropelka" przy Zarz. Rej. PCK w Tarnobrzegu

129

HDK PCK im. Ziemi Przemyskiej

130

HDK PCK "Polna"

131

HDK PCK przy Ośrodku Zdrowia

132

HDK PCK przy Zespole Szkół

133

HDK PCK im. Orląt Przemyskich przy PKP Cargo

134

HDK PCK "Płomyk" przy KM PSP

135

HDK PCK przy Zespole Szkół Technicznych

136

HDK PCK przy Zespole Szkół Mechan. i Drzewnych

137

HDK PCK przy Seminarium Duchownym

138

HDK przy Zespole Szkół Ekologicznych i Agrobiznesu

139

HDK PCK przy Zespole Szkół Elektromechanicznych

140

HDK PCK "Kropelka" przy Zespole Szkół Ekonomiczn.

141

HDK PCK "Kropla życia " przy Zespole Szkół Gastr.

142

HDK PCK "Sanquis" przy I Liceum Ogólnokształ. Przemyśl

143

HDK PCK "Nadzieja " przy Zesp. Szkół Med. Przemyśl

144

HDK PCK przy Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych

145

HDK PCK przy Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej

146

HDK PCK przy Straży Miejskiej

147

HDK PCK przy Wyższej Szkole Administracji i Zarz.

148

HDK PCK przy Szkole Podstawowej Nr 15

149

HDK PCK "Ogniki" przy OSP w Medyce

150

HDK PCK przy Szkole Podstawowej Nr 6

151

Rejonowy Klub HDK

152

Rafineria Jasło S.A

153

ZR PCK Jasło

154

Huta Szkła Jasło

155

PKP Jasło

156

MKS Jasło

157

Zakład Gazowniczy Jasło

158

Gamrat S.A Jasło

159

HDK "Złota Kropla w Wyt. Urządz. Chłod. "PZL" w Dębicy

160

HDK im. A. Jenke w Zesp. Szk. Ekonom. w Dębicy

161

HDK przy Zesp.Szk.Zaw.Nr.1 w Dębicy

162

HDK przy Zesp.Szk.Nr.2 w Dębicy

163

HDK w Polifarb-Dębica Tikkurila -Polska

164

HDK w Zesp.Szk.Nr.4 i Centrum Kszt. Ustaw. w Dębicy

165

HDK w Zespole Szkół w Brzostku-Klecie

166

HDK w Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

167

HDK w Zesp. Szk. Zawodowych w Pustkowie Osiedlu

168

HDK w Liceum Ogólnokształcącym w Pilźnie

169

HDK w Zespole Szkół w Jodłowej

170

HDK Nowa Sarzyna

171

HDK Miasto Leżajsk

172

HDK Gmina Leżajsk

173

HDK Kuryłówka

174

HDK Grodzisko Dolne OSP

175

HDK w Zesp. Szkół Lic. im. B. Chrobrego w Leżajsku

176

HDK w Zesp. Szkół im. I. Łukasiewicza w Nowej Sarzyn.

177

HDK w Zes. Szkół Techn. im. T. Kościuszki w Leżajsku

178

HDK przy Hucie Szkła w Krośnie ul.Tysiąclecia 13

179

HDK przy Delfi Poland S.A Krosno ul.Okulickiego 7

180

HDK przy ZRP "Remonaft"SP.z.o.o 38-404 Potok

181

HDK przy Zakł. Robót Górn. im. I. Łukasiewicza Krosno

182

HDK przy Komendzie Miejskiej Policji w Krośnie

183

HDK przy Przedsięb. Komunikacji Samochod. w Krośnie

184

HDK przy ZUN "Naftomet" w Krośnie

185

HDK przy Wytw. Sprz. Komunikacyjnego w Krośnie

186

HDK przy Kom. Miejs. Państw. Straży Pożarn. w Krośnie

187

HDK przy Krośn. Spółdzielni Mieszkaniowej w Krośnie

188

HDK przy Państw. Wyższej Szkole Zaw. w Krośnie

189

HDK przy II Liceum Ogóln.im.Konst.3 Maja w Krośnie

190

HDK przy Zespole Szkół w Jedliczu ul. Tysiąclecia

191

HDK Michalicki Zesp.Szkół Ponadgimnazjalnych

192

HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.1 w Krośnie

193

HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.5 w Krośnie

194

HDK przy I Liceum Ogólnokształcącym w Krośnie

195

HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.6 w Krośnie

196

HDK przy Zesp.Szk.Ponadgimnazjal.Nr.3 w Krośnie

197

HDK przy "Iwonickie Kształcenia Ustaw." w Iwoniczu

198

HDK przy "Ochotnicze Hufce Pracy" w Krośnie

199

HDK przy OSP Zręcin

200

HDK przy OSP Wojaszówka

201

HDK przy Bursie Międzyszkolnej w Krośnie

202

HDK przy Komendzie Powiatowej Policji w Dębicy

203

HDK przy II Liceum Ogólnokształcącym w Dębicy

204

HDK przy Dębick.Fab.Farb i Lak. "Śnieżka" S.A

205

HDK przy Zespół Szkół Nr.1 w Sanoku

206

HDK przy Zespół Szkół Nr.2 w Sanoku

207

HDK przy Zespół Szkół Nr.3 w Sanoku

208

HDK przy Zespół Szkół Nr.4 w Sanoku

209

HDK przy Zespół Szkół Nr.5 w Sanoku

210

HDK przy Liceum Ogóln.Nr.1 w Sanoku

211

HDK przy Liceum Ogóln.Nr.2 w Sanoku

212

HDK przy Zespole Szkół Medycznych w Sanoku

213

HDK przy Państwowej Wyższej Szkole Zawod. w Sanoku

214

HDK przy Zespole Szkół Rolniczych w Lesku

215

HDK przy Zespole Szkół Drzewnych w Lesku

216

HDK przy Zespole Szkół Leśnych w Lesku

217

HDK Zespole Szkół Ekonomicznych w Brzozowie

218

HDK przy Powiatowej Policji w Sanoku

219

HDK przy Autosan S.A. w Sanoku

220

HDK przy Stomil S.A. w Sanoku

221

HDK przy PASS POLL w Sanoku

222

HDK przy SZGNiG w Sanoku

223

HDK przy CENTURION w Sanoku

224

HDK przy LKF Iglopol w Dębicy

225

Klub HDK przy Star. Pow .Łańcucka Kropela

226

HDK Ognik przy KPPSP-Łańcut

227

AKH NSZZ "Solidarność" przy Philips Morris Polska S.A

228

HDK PCK Strażacki Dar Czarna Łańcucka

229

HDK PCK Orzeł przy OSP w Sieniawie

230

HDK " Nadzieja" przy OSP w Majdanie Sieniawskim

231

PCK przy MZK Stalowa Wola

232

HDK PCK Dar Życia

233

HDK PCK "ISKIERKA" przy OSP w Oleszycach

234

HDK Nisko -Wojskowy

235

HDK Rzemieślnicza Zasad. Szkoła Zawodowa w Pilźnie

236

HDK Strażacka Krwinka OSP - Sietesz

237

HDK przy Zakładach Farmaceutycznych POLPHARMA S.A.  Nowa Dęba

238

HDK-PCK przy III Liceum Ogólnokształ. w Rzeszowie

239

HDK JW 3928-Przemyśl

240

HDK PCK Żołnierski Dar JW Przemyśl

241

HDK PCK Harnaś JW 3957 Jarosław

242

HDK JW 3957 Jarosław

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze