Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Zakres badań u krwiodawcy

Szanowni krwiodawcy : informujemy, że istnieje możliwość otrzymania autoryzowanych wyników zgodnie z poniższym zakresem badań. Chęć otrzymania wyniku należy zgłosić w Pracowni Analiz Lekarskich w pokoju nr 21 .

Dawca pierwszorazowy

1. Badania hematologiczne :

 • Wykonanie badań kwalifikacyjnych hematologicznych na 26 parametrowym  analizatorze hematologicznym -dotyczy RCKK Rzeszów.
 • Wykonanie badań kwalifikacyjnych  poziomu hemoglobiny – dotyczy pobrań na ekipach wyjazdowych oraz w Oddziałach Terenowych ,

2. Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej : 

 • oznaczanie grup krwi z układu  ABO  i RhD - badanie z dwóch próbek
 • wykrywanie i w razie potrzeby identyfikacja alloprzeciwciał   odpornościowych 

3. Badania czynników zakaźnych

 • Badania wykonywane metodą serologiczną:    

- antygen HBs

- antygen i przeciwciała anty-HIV 1,2

- przeciwciała anty - HCV

- odczyny kiłowe 

 • Badania wykonywane metoda biologii molekularnej:

 RNA HCV, DNA HBV, RNA HIV

Dawca wielokrotny 

1. Oznaczanie poziomu hemoglobiny każdorazowo. Jeden raz w roku pełna morfologia wykonana na 26 parametrowym analizatorze hematologicznym;

2. Badania z zakresu immunologii transfuzjologicznej: 

Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał odpornościowych u wszystkich krwiodawców stałych, którzy:

 • byli leczeni krwią w okresie roku poprzedzającego oddanie   krwi;
 • u  kobiet z ciążą w wywiadzie; 
 • u których wykryto w poprzedniej donacji przeciwciała odpornościowe;
 • Oznaczanie fenotypu Rh i antygenu K z układu Kell /badanie z dwóch pobrań/

3. Badania czynników zakaźnych:

 • Badania wykonywane metodą serologiczną:   

- antygen HBs

- antygen i przeciwciała anty-HIV 1,2

- przeciwciała anty - HCV

- odczyny kiłowe 

 • Badania wykonywane metoda biologii molekularnej:

 RNA HCV, DNA HBV,  RNA HIV

Dawcom oddającym regularnie osocze oprócz w/w badań oznacza się –poziom białka całkowitego oraz skład procentowy białek /elektroforetyczny rozdział białka całkowitego /.

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze