Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dział Preparatyki

Dział Preparatyki zajmuje się preparatyką krwi pełnej konserwowanej pobranej w Terenowych Oddziałach, na ekipach i w Dziale Pobierania.

Z tej krwi otrzymywane są podstawowe składniki krwi:
1. Koncentrat krwinek czerwonych
2. Osocze świeżo mrożone / do karencjonowania i frakcjonowania /
3. Ubogoleukocytarny koncentrat krwinek płytkowych 
4. Krioprecypitat metodą syfonową
5. Mrożony ubogoleukocytwrny koncentrat krwinek płytkowych
6. Inaktywowane składniki krwi

Na zapotrzebowania szpitali województwa podkarpackiego otrzymujemy:
1. Ubogoleukocytarne składniki krwi
2. Napromieniowane składniki krwi
3. Rozmrażane składniki krwi
4. Rekonsytuowane  składniki krwi
5. Przemywane składniki krwi
6. Zagęszczone składniki krwi

 

 Zdjęcie z Działu Preparatyki:

preparaty

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze