Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dział Laboratoryjny

Zadania Działu Laboratoryjnego

W skład Działu Laboratoryjnego RCKiK Rzeszów wchodzą pracownie:

Pracownia Analiz Lekarskich i Krzepnięcia

Telefon - (017) 867 20 41

Liczba osób zatrudnionych : 1 diagnosta laboratoryjny /kierownik działu/, 6 techników analityki medycznej .

Zadania Pracowni :

 • Pobieranie próbek do badań kandydatów dawców krwi i na  badania usługowe oraz od potencjalnych dawców szpiku.
 • Przyjmowanie próbek od zleceniodawców na badania oraz prowadzenie dokumentacji w tym zakresie.
 • Wykonywanie  badań hematologicznych, biochemicznych dla krwiodawców z RCKK w Rzeszowie i  Terenowych  Oddziałów.
 • Wykonywanie badań usługowych z zakresu diagnostyki osoczowych skaz krwotocznych, przygotowywanie danych do wystawiania faktur za wykonane usługi.
 • Udział w ekipach wyjazdowych organizowanych przez RCKK.
 • Przeprowadzanie badań w ramach kontroli jakości wewnątrz i zewnątrzlaboratoryjnej.
 • Wykonywanie badań w ramach kontroli składników krwi zlecone przez DZJ.
 • Prowadzenie kontroli bakteriologicznej jałowości powietrza w pomieszczeniach preparatywnych.
 • Prowadzenie dokumentacji ,nadzór nad  przechowywaniem , przygotowaniem wysyłki próbek pobranych od potencjalnych dawców szpiku .

Pracownia Czynników Zakaźnych Przenoszonych przez Krew

Telefon do pracowni - (017) 867 20 56

Liczba osób zatrudnionych: 2 diagnostów laboratoryjnych /w tym kierownik pracowni/, 2 techników analityki medycznej.

Zadania :

 • Wykonywanie następujących badań u krwiodawców  :

oznaczanie antygenu HBs;

oznaczanie przeciwciał  i antygenu – HIV;

oznaczanie przeciwciał anty-HCV;

oznaczanie przeciwciał  kiłowych;

wykonywanie testu potwierdzenia antygenu HBs.

 • Wykonywanie archiwizacji próbek osocza dawców  .
 • Udział w zewnętrznych kontrolach jakości badań
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wirusologii pracowników RCKiK , diagnostów laboratoryjnych w ramach kursów specjalizacyjnych, lekarzy, personelu pielęgniarskiego. 
 • Przygotowanie i wysyłanie próbek na badania weryfikacyjne.

Pracownia Biologii Molekularnej

Telefon do pracowni - (017) 867 20 57

Liczba osób zatrudnionych: 2 diagnostów laboratoryjnych /w tym kierownik pracowni/, 2 techników analityki medycznej.

Zadania :

 • Wykonywanie rutynowych oznaczeń HCV RNA, HIV RNA, HBV DNA metodą biologii molekularnej.
 • Kontrola prawidłowości pobierania próbek na badania, oraz  prawidłowości ich przesyłania oraz przechowywania /dotyczy Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa i Oddziałów Terenowych/.
 • Udział w zewnętrznych programach kontroli jakości .
 • Prowadzenie archiwizacji próbek krwi dawców .
 • Przekazywanie wyników badań wirusologicznych do DZJ .
 • Prowadzenie szkoleń z zakresu wirusologii pracowników RCKiK, diagnostów laboratoryjnych w ramach kursów specjalizacyjnych, lekarzy.
 • Przygotowanie i wysyłanie próbek na badania weryfikacyjne do IHiT w Warszawie.
 • Wyszukiwanie próbek dla odbiorców osocza.

Pracownia Serologii Grup Krwi

Telefon do pracowni - (017) 867 20 49

Liczba osób zatrudnionych: 2 diagnostów laboratoryjnych /w tym kierownik pracowni/, 5 techników analityki medycznej.

Zadania:

Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla dawców krwi:

 • Oznaczanie grup krwi ABO i RhD
 • Oznaczanie antygenów różnych układów grupowych krwinek czerwonych
 • Kontrola serologiczna krwi i osocza - przyboksowa
 • Określanie miana i kontrola przeciwciał anty-D u dawców immunizowanych
 • Wykrywanie i identyfikacja przeciwciał odpornościowych
 • Wydawanie krewkart

Wykonywanie badań z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla biorców krwi:

 • Oznaczenie grupy krwi ABO i RhD z dwóch próbek z wpisem lub bez wpisu na krewkartę
 • Wydawanie krewkart
Pracownia Badań Konsultacyjnych

Telefon do pracowni - (017) 867 20 53

Liczba osób zatrudnionych: 9 diagnostów laboratoryjnych /w tym kierownik pracowni/, 3 techników analityki medycznej.

Dwuprofilowy zakres działania pracowni:

Wykonywanie badań rutynowych dla biorców krwi:

 • Grupa krwi ABO i RhD dorośli/noworodki;
 • Screening alloprzeciwciał odpornościowych;
 • Próba zgodności;
 • Kwalifikacja do podania immunoglobuliny anty-RhD;

Wykonywanie badań specjalistycznych/ konsultacyjnych:

 • Grupa krwi ABO i RhD
 • Identyfikacja alloprzeciwciał;
 • Badanie w kierunku konfliktu matczyno-płodowego;
 • Analiza serologiczna powikłań poprzetoczeniowych;
 • Badania w kierunku NAIH;
 • Dobieranie krwi dla chorych z wykrytymi alloprzeciwciałami i autoprzeciwciałami
 • Oznaczanie antygenów różnych układów grupowych krwinek czerwonych
 • Konsultacje telefoniczne

Pracownia sprawuje również kontrolę nad pracowniami Immunologii Transfuzjologicznej w województwie podkarpackim wynikającą z nadzoru merytorycznego sprawowanego przez centrum:

  • Okresowe kontrole organizacji pracy, stosowanych metod i procedur oraz wyposażenia, warunków pracy co najmniej raz na dwa lata
  • Szkolenie pracowników pracowni i dopuszczenie ich do prowadzenia badań
  • Kontrola jakości badań- zestaw kontrolny wysyłany raz do roku;
  • Zatwierdzanie merytoryczne procedur pracowni serologii.

Pozostałe zadania pracowni:

 • Prowadzenie szkoleń z zakresu immunologii transfuzjologicznej dla pracowników RCKiK, diagnostów laboratoryjnych w ramach kursów specjalizacyjnych, lekarzy,
 • Udział w zewnętrznych programach kontroli jakości;
 • Wyszukiwanie dawców o określonym fenotypie;
 • Oznaczanie, potwierdzanie fenotypu dawcy na zlecenie.

 

Zdjęcia z Działu Laboratoryjnego

Labolatorium

 

grupy2

biologia1

biologia2

analizy1 

analizy2

Certyfikat DiaHem

Agredytacja

Certyfikat QCMD B

Certyfikat QCMD C

Certyfikat QCMD RNA

Certyfikat NRL HIV-1

Certyfikat NRL HCV

Certyfikat Edas

Zaswiadczenie IHIT

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze