Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dział Ekspedycji

Autor: Małgorzata Zwierkowska-Tłuczek

 Dział Ekspedycji:

Kontakt telefoniczny:  (17) 867 20 31

                                 (17) 867 20 43

                                 508 181 804

                                 (17) 867 20 68 - kierownik

 

Godziny pracy: Dział Ekspedycji jest czynny  całodobowo  

Personel Działu Ekspedycji liczy 11 osób, w tym

 • Kierownik (diagnosta laboratoryjny)
 • 8 wykwalifikowanych pielęgniarek
 • 2 statystyków medycznych

 

                           Prezentacja Działu Ekspedycji :

 

Dział Ekspedycji wchodzi integralnie w skład struktury organizacyjnej Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie.

Do zadań Ekspedycji należy:

 1. Przechowywanie krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych w ściśle określonych i całodobowo monitorowanych warunkach temperaturowych
 2. Przyjmowanie zamówień na krew i jej składniki oraz produkty krwiopochodne
 3. Prowadzenie dokumentacji przychodu i rozchodu krwi, jej składników oraz produktów krwiopochodnych
 4. Nadzór nad zabezpieczeniem prawidłowych warunków transportu krwi i jej składników
 5. Bieżąca kontrola wielkości zapasów magazynowych krwi i jej składników oraz produktów krwiopochodnych
 6. Udzielanie informacji na temat posiadanej krwi i jej składników
 7. W przypadku braku odpowiedniej krwi lub jej składnika we własnych zapasach magazynowych, poszukiwanie ich w innych Centrach Krwiodawstwa
 8. Przyjmowanie reklamacji krwi i jej składników ze szpitali i banków krwi
 9. Całodobowy nadzór nad sprzętem chłodniczym działającym w Regionalnym Centrum (monitoring temperatur) oraz interwencje w przypadku awarii
 10. Przyjmowanie zgłoszeń odczynów poprzetoczeniowych oraz materiału do badań po odczynie i przekazywanie ich do pracowni konsultacyjnej
 11. Udzielanie informacji na temat honorowego oddawania krwi przez całą dobę
 12. Realizacja Narodowego Programu Leczenia Hemofilii, przez zaopatrywanie pacjentów z wrodzonymi zaburzeniami krzepnięcia w koncentraty czynników krzepnięcia

 

Zdjęcia Działu Ekspedycji:

ekspedycja

ekspedycja1

ekspedycja2

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze