Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Dział Dawców i Pobierania Krwi

Dział Dawców i Pobierania

Rejestracja Dawców zajmuje się prowadzeniem rejestru dawców krwi oraz jej składników w RCKK oraz rejestru kandydatów na dawców szpiku.

Gabinety lekarskie, gdzie następuje kwalifikacja lekarska kandydatów i dawców krwi oraz kandydatów na dawców szpiku.

Blok Pobrań

Zadania:

  1. Pobieranie krwi pełnej w ilości 450 ml;
  2. Pobieranie osocza metodą plazmaferezy automatycznej;
  3. Pobieranie koncentratu płytkowego na separatorach komórkowych typu AMICUS i COM-TEC;
  4. Pobieranie próbek serologicznych do Trwałej Ewidencji;
  5. Udział w ekipach wyjazdowych pobierających krew od dawców honorowych poza   RCKK;
  6. Wykonywanie zabiegów leczniczych w zakresie  krwiolecznictwa – plazmafereza lecznicza wykonywana w szpitalach na terenie województwa podkarpackiego;
  7. Współudział w działalności informacyjnej, interwencyjnej i innej w zakresie spraw dotyczących honorowych dawców krwi objętych ewidencją RCKK;
  8. Udział w szkoleniach lekarzy oraz innego personelu fachowego RCKK, Terenowych Oddziałów, szpitali (lekarze i pielęgniarki zajmujące się przetaczaniem krwi i jej składników) w zakresie krwiodawstwa, krwiolecznictwa itp. we współpracy z Działem Zapewnienia Jakości i Działem Laboratoryjnym, Działem Preparatyki oraz Działem Ekspedycji Krwi i Jej Składników;
  9.  Zamierzone uodparnianie krwiodawców w celu uzyskania osocza do produkcji immunoglobuliny anty-Rh D;
  10. Udział w kontrolach z zakresu krwiolecznictwa w podległych zakładach opieki zdrowotnej.

Zdjęcia:

 

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze