Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Aktualności Rss

POMNIK UPAMIĘTNIAJĄCY HONOROWYCH DAWCÓW KRWI

02-05-2022

W związku z inicjatywą budowy pomnika upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi, w celu  realizacji przedsięwzięcia, zawiązał się w Tarnobrzegu „Społeczny Komitet Budowy Pomnika Upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi”. Pomysł upamiętnienia Honorowych Dawców Krwi wyniknął  z głębokiego przekonania, iż osoby bezinteresownie oddające własną krew w celu ratowania zdrowia i życia innych ludzi, zasługują na szczególne uznanie społeczne.

Forma pomnika została  wybrana,  gdyż wydaje się być najbardziej  trwałym świadectwem społecznego szacunku dla Krwiodawców. Wybór  takiej  formy  spotkał się z uznaniem społecznym. Również Prezydent Miasta Tarnobrzega Pan Dariusz Bożek z uznaniem wyraził się o inicjatywie  deklarując wsparcie. Podczas sesji Rady Miasta dnia 23 luty 2022 r, wszyscy obecni na sesji radni Tarnobrzega w Uchwale zagłosowali  za wyrażeniem zgody na wzniesienie pomnika.

Innym ważny aspektem powstania pomnika w ocenie Społecznego Komitetu , jest dotarcie do świadomości młodych zdrowych ludzi, jak ważnym i szlachetnym czynem jest oddawanie własnej krwi w celu ratowania zdrowia i życia ludzi, co z całą pewnością wpisuje się w zakres edukacji nieformalnej.

Społeczny Komitet zwraca się z uprzejmą prośbą do firm, instytucji oraz osób prywatnych, którym nie  obca jest  idea Honorowego Krwiodawstwa o wsparcie finansowe w celu realizacji inicjatywy. Jeśli jesteście Państwo  świadomi jak ważne jest Krwiodawstwo w celu ratowania zdrowia i życia, jeśli szanujecie tych, którzy oddawali i oddają honorowo i bezinteresownie własną krew by ratować innych ludzi, jeśli w końcu rozumiecie jak ważne jest Krwiodawstwo, gdyż nie da się wyprodukować poza ludzkim organizmem życiodajnej krwi to prosimy, wesprzyjcie inicjatywę budowy pomnika upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi .

 Równocześnie bardzo dziękujemy Regionalnemu Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie za umieszczenie prośby o wsparcie na stronie RCKiK Rzeszów oraz na profilu Fb. Z góry pięknie dziękujemy za wsparcie.

Z wyrazami szacunku.

Uprawniony do reprezentowanie Komitetu

Zbigniew Dendura

 Dane do przelewu:

Odbiorcą przelewu jest: Społeczny Komitet Budowy Pomnika Upamiętniającego Honorowych Dawców Krwi w Tarnobrzegu.

Nr rachunku:  27 9434 0002 2001 1000 1769 0001 Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu.

Tytuł przelewu:     DAROWIZNA NA BUDOWĘ POMNIKA HDK

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze