Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Aktualności Rss

Konkurs Plastyczny Krew Ratuje Życie

17-06-2021

W dniu 8 czerwca 2021 r. w Urzędzie Gminy w Dynowie odbyło się rozstrzygnięcie konkursu plastycznego o tematyce związanej z honorowym krwiodawstwem zorganizowanego przez  Klub Honorowych Dawców Krwi „ Nadzieja” przy OSP w Harcie i Urząd Gminy w Dynowie. Celem konkursu było propagowanie wśród dzieci i młodzieży idei honorowego krwiodawstwa oraz kształtowanie postaw wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka. Konkurs skierowany był do uczniów klas I, II, III szkół podstawowych Gminy Dynów. Komisja konkursowa w składzie: 
dr n. o zdr. Ewa Zawilińska - Dyrektor Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa
w Rzeszowie, Jacek Stochmal - Prezes klubu HDK „ Nadzieja”,  Dorota Polityńska -  Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dynowie, Mariola Kaczor -  Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Dynowie, Zofia Kalawska -  Sekretarz Gminy Dynów   wyłoniła trzech zwycięzców w każdej szkole. Uroczystego wręczenia nagród rzeczowych dokonał Wójt Gminy Dynów Wojciech Piech a wszystkie prace zostały zaprezentowane w Urzędzie Gminy w Dynowie. Wszystkim dzieciom gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie. 

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze