Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Zamówienia do 130 tys. netto

Dostawa materiałów opatrunkowych na okres 12 miesięcy

24-04-2023
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową: https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępnej codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Wykonanie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z siedziby RCKiK w Rzeszowie

23-03-2023
Wykonanie usług w zakresie odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych z siedziby Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie wraz z zapewnieniem odpowiedniej ilości kontenerów przez okres 12 m-cy
Czytaj całość >

Dzierżawa analizatora do wykon. zabiegów pobierania koncentratu granulocytarnego z zestawami i płynami

21-03-2023
Dzierżawa analizatora do wykonywania zabiegów pobierania koncentratu granulocytarnego metodą leukaferezy automatycznej wraz z kompatybilnymi zestawami i płynami na okres 12 m-cy.
Czytaj całość >

Dostawa odczynników chemicznych do badań laboratoryjnych i preparatyki krwi na okres 12-stu miesięcy

20-03-2023
Dostawa odczynników chemicznych do badań laborat. i preparatyki krwi na okres 12-stu miesięcy Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów technicznycgh platformy, dostępne
Czytaj całość >

Dostawa płynów infuzyjnych i konserwujących

03-03-2023
Dostawa płynów infuzyjnych i konserwujących
Czytaj całość >

Dostawę artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na okres 12-stu miesięcy.

09-02-2023
Dostawę artykułów higienicznych i pielęgnacyjnych na okres 12-stu miesięcy.
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze