Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD+

Potrzebujemy krwi A RhD-

Potrzebujemy krwi AB RhD-

Zamówienia publiczne

Zakup testów do badań markerów tj. HBsAg, anty-HCV, HIV Ag/Ab i testów do badań Treponema pallidium wraz z dzierżawą aparatury

28-11-2022

Zakup testów do badań markerów czynników zakaźnych przenoszonych drogą krwi tj. testów HBsAg, testów  anty-HCV, testów HIV Ag/Ab i testów do badań przeciwciał do krętka bladego (Treponema pallidium)  oraz  materiałów zużywalnych, kalibracyjnych, kontrolnych wraz z dzierżawą kompletu niezbędnej i kompatybilnej aparatury do automatycznego wykonywania badań seryjnych, pojedynczych,  przy użyciu w/w testów dla 264 000 donacji w okresie 40 miesięcy od daty rozpoczęcia badań wraz z podłączeniem aparatury do posiadanego przez Zamawiającego systemu komputerowego.

Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl

W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.

Lista aktualności

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze