Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Zamówienia publiczne

Dostawa energii elek.i zapewnienie świadczenia usł.dystryb.energii elek.dla RCKiK w Rzeszowie

01-02-2021
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2021rok

27-01-2021
PLAN ZAMÓWIEŃ NA 2021rok
Czytaj całość >

Kompleksowe usł.informat.(tj. opieki informat.oprogram., wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji) w RCKiK w Rzeszowie

11-12-2020
Przedmiotem zamówienia są kompleksowe usługi informatyczne (tj. opieki informatycznej oprogramowania, wsparcia serwisowego, przedłużenie gwarancji) w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie z podziałem na zadania
Czytaj całość >

Dostawa urządzenia do inaktyw.czynników zakaź.w osoczu uzyskanym z KP wraz z zestawami

19-11-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzenia do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z kompatybilnymi zestawami oraz dostawę zestawów do inaktywacji czynników zakaźnych w osoczu uzyskanym z krwi pełnej wraz z dzierżawą urządzenia niezbędnego do prawidłowego wykonania procedury inaktywacji czynników zakaźnych na okres 12 m-cy w podziale na 2 zadania
Czytaj całość >

DOSTAWA CZTERECH SEPARATORÓW DO POBORU OSOCZA METODĄ PLAZMAFEREZY wraz z materiałami eksploatacyjnymi

19-11-2020
DOSTAWA CZTERECH SEPARATORÓW DO POBORU OSOCZA METODĄ PLAZMAFEREZY wraz z materiałami eksploatacyjnymi
Czytaj całość >

Dostawa zestawów filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych .

29-09-2020
Dostawa zestawów filtrów laboratoryjnych do usuwania leukocytów z Koncentratu Krwinek Czerwonych .
Czytaj całość >

Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 m-cy

24-08-2020
Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny rąk na okres 12 m-cy, tj: PAKIET I – Specjalistyczne środki do mycia i dezynfekcji powierzchni dużych PAKIET II – Środki do mycia i dezynfekcji powierzchni małych PAKIET III - System zamknięty do higieny i dezynfekcji rąk PAKIET IV - Środki do dezynfekcji skóry przed iniekcjami PAKIET V - Chusteczki do nasączania do mycia i dezynfekcji
Czytaj całość >

Dostawa dwóch separatorów do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z oprzyrządowaniem...,

07-08-2020
Dostawa dwóch separatorów do poboru osocza metodą plazmaferezy automatycznej wraz z oprzyrządowaniem, instalacją, podłączeniem do systemu komputerowego Bank Krwi, kwalifikacją i szkoleniem
Czytaj całość >

Dostawa testów do bad.markerów czynników zakaźn.przenosz.drogą krwi,mat.zuż.,kalibracyjnych,kontroln. z dzierżawą kompletu aparatury

24-07-2020
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, które udziela wszelkich informacji związanych z procesem składania ofert, rejestracji czy innych aspektów techn. platformy, dostępne od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 25 72 223 lub oneplace@marketplanet.pl.
Czytaj całość >

Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej

22-06-2020
Zakup i dostawa fabrycznie nowych urządzeń medycznych tj. witryn chłodniczych oraz zamrażarki niskotemperaturowej
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze