Potrzebujemy krwi 0 RhD+

Potrzebujemy krwi 0 RhD-

Potrzebujemy krwi A RhD-

Zamówienia publiczne

Zakup zestawów do wykonywania tromboaferezy i plazmaferezy wraz z dzierżawą separatorów komórkowych Część 1-2

08-02-2022
Zakup zestawów do wykonywania tromboaferezy i plazmaferezy wraz z dzierżawą separatorów komórkowych Część 1-2
Czytaj całość >

Dostawa energii elektrycznej i zapewnienie świadczenia usł.dystrybucji energii elektr. dla potrzeb RCKiK w Rzeszowie

31-01-2022
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Zakup odczynników, materiałów zużyw. i eksploatacyjnych do wykon. badań immunohematologicznych

26-01-2022
Zakup odczynników, materiałów zużywalnych i eksploatacyjnych do wykonywania badań immunohematologicznych wraz z dzierżawą analizatorów Części 1-4
Czytaj całość >

Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych

19-01-2022
Odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych wytworzonych w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie oraz w terenowych oddziałach (medycznych – kod odpadu : 18 01 02, 18 01 03, 18 01 04, 18 01 06, 18 01 07, 18 01 09 innych – kod odpadu 16 02 14, 16 06 02)
Czytaj całość >

Plan zamówień publicznych na 2022

19-01-2022
Plan zamówień publicznych na 2022
Czytaj całość >

Kompleksowe usługi informatyczne dla RCKiK w Rz-wie na 2022

16-12-2021
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Dostawa specjalistycznych środków do mycia i dezynfekcji oraz systemu zamkniętego do higieny

08-12-2021
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb RCKiK w Rzeszowie do posiadanych pojazdów oraz sprzętu

19-11-2021
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Zakup zestawów do tromboaferezy wykonywanej na separatorach AMICUS będących własnością Zamawiającego na okres 24 m-cy

10-11-2021
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >

Dostawa paliw płynnych dla potrzeb RCKiK w Rzeszowie do posiadanych pojazdów oraz sprzętu na okres 36 miesięcy

10-11-2021
Wszystkie dokumenty oraz wszelka korespondencja dotycząca niniejszego postępowania odbywać się będzie poprzez platformę zakupową : https://rckik-rzeszow.ezamawiajacy.pl W przypadku pytań prosimy o skorzystanie z pomocy Centrum Wsparcia Klienta Marketplanet, dostępne codziennie od poniedziałku do piątku w godz. od: 09:00 do 17: 00 pod nr tel. 22 576-87-90 lub oneplace@marketplanet.pl, gdzie otrzymacie Państwo pełne i profesjonalne wsparcie.
Czytaj całość >
Archiwum wiadomości

Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Rzeszowie

35-310 Rzeszów
ul. Wierzbowa 14

tel. (17) 867 20 30
fax (17) 867 20 37
e-mail: sekretariat@rckk.rzeszow.pl

e-mail Dział Ekspedycji krwi: ekspedycja@rckk.rzeszow.pl

Godziny pracy
poniedziałek - piątek 7:00 - 14:35
środa 7:00 - 17:00 (Dział Dawców i Pobierania)

Rejestracja dawców:
tel. (17) 867 20 33

Godziny rejestracji dawców
poniedziałek – piątek 7:00 – 13:30

środa 7:00 – 17:00 – krew pełna

środa 7:00 – 16:00 – płytki krwi i osocze